Những kiểu nhảy phổ biến của con gái trong bar/club

Những điệu nhảy phổ biến của con gái trong bar/club. Các bạn xem xem có đúng không nhé, mình thì thấy đúng rồi á :))

Những điệu nhảy phổ biến của con gái trong bar/club. Các bạn xem xem có đúng không nhé, mình thì thấy đúng rồi á :))