Đặng Tiến Hưng đẹp trai, tài năng, vui tính, ga lăng, khỏe mạnh, lắm tiền, chơi thể thao giỏi v v..................................mỗi tội hay nói phét

Những kinh nghiệm cho công việc được rút ra từ Tam Quốc

Đăng 8 năm trước

Bạn có nghĩ rằng những bài học trong tam quốc còn giá trị trong xã hội ngày nay?

Kinh Nghiệm của Tuân Úc.

Tích : Tuân Úc giống như quân sư của Tào Tháo, hỗ trợ giúp đỡ Tào Tháo rất nhiều, nhưng cuối đời vì không ủng hộ Tào Tháo xưng vương mà bị Tào Tháo ép phải tự sát.

Kinh Nghiệm của Mã Siêu.

Tích : Sau khi Mã Đằng ( cha Mã Siêu ) bị Tào Tháo giết chết thì Mã Siêu thay cha đứng đầu nghĩa quân Tây Lương. Tuy nhiên vì không có tài thao lược và bị Tào Tháo lừa nên ông bị đánh bại, quân tây lương tan rã. Cuối cùng ông đành xin về dưới trướng của Lưu Bị và được mệnh danh là 1 trong Ngũ Đại Hổ Tướng của Tây Thục

Kinh Nghiệm của Bàng Thống.

Bàng Thống là 1 người rất có tài, tài năng của ông ấy có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng. Trước khi được Lưu Bị trọng dụng, Lưu có tổ chức thi cử, tìm kiếm hiền tài, khi đó ông cũng đứng ra ứng thí, bài viết của ông rất hay. Tuy nhiên khi Lưu Bị cho gọi ông ấy vào, nhìn mặt mũi của ông ( xấu xí, luộm thuộm quá ) Lưu bị đành nghe lời sàm tấu, chỉ cho ông 1 chức quan nhỏ. Mãi sau mới biết ông là hiền tài và trọng dụng ông.

Kinh Nghiệm của Lã Bố.

Lã Bố từng nhận Đinh Nguyên và Đổng Trác làm cha nuôi, nhưng cũng tự tay giết chết họ. Vì tính phản nghịch mà khi Lưu bị cho lương nhờ cuối cùng lại phản Lưu bị nên khi bị Tào Tháo bắt, dù rất ngưỡng mộ tài và muốn thu phục Lã Bố. Nhưng chỉ 1 câu kích của Lưu Bị ( kích Tào Tháo làm bố Lã Bố - làm Tào Tháo hiểu ra, nếu nhận Lã Bố làm con thì chỉ có đường chết ) nên cho đao phủ giết chết Lã Bố

Kinh Nghiệm của Hoa Đà.

Tích : Hoa Đà chữa bệnh cho Tào Tháo, khuyên phải đập đầu ra để mổ, tuy nhiên Tào Tháo lại quá đa nghi. Nghe xong nghĩ Hoa Đà nói láo, muốn giết ông vì xưa nay chưa ai đập vỡ đầu mà sống cả, nên đã cho Hoa Đà vào nhà lao, xử trảm.

Kinh nghiệm của Lưu Thiện

Kinh Nghiệm của Gia Cát Lượng.

Trước khi xuống núi theo Lưu bị, Gia Cát Lượng có thể lên giúp Tào Thao hay những chúa công khác. Tuy nhiên như Tào tháo thì được cái mang danh chính ngôn thuận hơn, vì Tào Tháo nắm giữ vua Hán. Nhưng ông cũng rất rõ, khi đó Tào Tháo đã bình định được gần hết quần hùng rồi, trong tay lại rất nhiều nhân tài giúp đỡ. Nếu ông theo Tào thì đất phát triển của ông sẽ rất ít.

Kinh Nghiệm của Tư Mã Ý.

Tích : Tư Mã Ý hầu hạ cả 4 đời vua nhà Tào, không phải là ông cam chịu, mà là ông chờ thời. Ông sẵn sàng mài Kiếm cả mấy chục năm chỉ để vung Kiếm 1 lần. Và chính vì công lao to lớn của cha mà con cháu ông Tư Mã Chiêu đã lập nên nước Tấn, thống nhất 3 nước - Mở ra 1 triều đại mới cho Trung Quốc

Kinh Nghiệm của Trương Phi.

Trương Phi suốt ngày đánh mắng, chửi rủa thuộc hạ, thậm chí khi Quan công chết, vì thương nhớ anh mà ép thuộc hạ quá mức, khiến họ chỉ còn đường làm phản.

Kinh Nghiệm của Hoàng Trung.

Hoàng Trung quy hàng và theo Lưu bị khi đó đã ngoài 60 tuổi tuy nhiên ông tỏ ra là 1 đại tướng cừ khôi. Không thua kém gì bất cứ tướng tài trai trẻ nào, ông còn có tài bắn cung, thậm chí còn có khả năng lấy được đầu Quan Vũ. ( Khi Quan Vũ và Hoàng Trung giao chiến, ban đầu Hoàng Trung thua, tuy nhiên vì già nên Quan Vũ không giết. Trận sau đó, Hoàng Trung đã sử dụng tài bắn cung trăm phát trăm trúng của mình, ông chỉ giơ cung lên nhưng cố ý bắn trượt, để trả cái ơn tha mạng trận trước đó ). 

Kinh Nghiệm của Trần Cung.

Trần Cung từng giúp đỡ Tào Tháo ngay từ buổi đầu mới lập nghiệp, tuy nhiên sau khi thấy Tào Tháo tàn sát nhiều người vô tội, thậm chí ngay người giúp đỡ mình cũng không tha nên ông bỏ đi.  Sau về với Lã Bố, tuy nhiên Lã Bố chỉ hữu dũng, vô mưu ngay cả khi sắp chết đến nơi cũng không biết thậm chí còn ăn chơi, hưởng lạc rồi bị Tào Tháo giết. ông thì bị bắt .  Tào Tháo trọng ơn cứu mạng ngày xưa nên có ý tha chết và khuyên ông qui hàng. Nhưng Trần Cung vẫn một mực từ chối, nguyện chọn cái chết trong sự nuối tiếc của Tào Tháo

Kinh Nghiệm của Đổng Trác

Kinh Nghiệm của Lưu Bị.

Tuy Lưu Bị là dòng dõi hoàng tộc, nhưng hoàng tộc cách những 17 đời nên gia đình đã bị cắt hết bổng lộc - không còn gì cả. Và trước khi lập nên nghiệp lớn, ông đã làm nghề buôn chiếu.

Kinh Nghiệm của Tào Tháo.

Khi Hán Hiến Đế - vị vua cuối cùng của nhà Hán chạy đến Lạc Dương, trong các chư hầu thời đó như Viên Thuật, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Biểu ... gần như không ai chịu tiếp giá cả. Khi đó Tào Tháo hiểu rõ 1 điều, dù nhà Hán đã tàn, tuy nhiên dân chúng vẫn còn quy thuận, nhớ đến nhà Hán, nắm được Hán Hiến Đế là có thể ra được mệnh lệnh thiên hạ, danh chính ngôn thuận. Vì thế dù có cách xa hơn nhiều chư hầu khác nhưng Tào Tháo đã ngày đêm xua quân tiếp đón Hiến Để.

Kinh Nghiệm của Quan Vũ.

Quan Vũ - 1 đại tướng lừng lẫy, tuy nhiên ông lại quá kiêu ngạo, khinh địch. Tôn Quyền - chúa 1 phương ngang với Lưu Bị, Tào Tháo khi đó muốn cầu thân với ông, bằng cách xin gả con gái cho. Nhưng ông không những từ chối mà còn nhục mạ họ Tôn. Coi thường, khinh địch, coi cả đất Giang Đông không có ai ra gì. Đó là 1 trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc ông bị chính người của Giang Đông giết chết.

Kinh Nghiệm của Đại Kiều, Tiểu Kiều.

Đại Kiều, Tiểu Kiều đều là 2 đại mỹ nhân trong Tam quốc, lấy được Tôn Sách - chúa Đông Ngô và Chu Du - Đại tướng của Đông Ngô. Nhưng tiếc 1 điều là cả 2 vị này đều chết sớm. Đại Kiều, Tiểu Kiều đành sống cô quả đến cuối đời.

Kinh nghiệm của Tôn Quyền

Dù có tin tưởng đến mấy cũng không được cho anh em bạn bè mượn đất để kinh doanh. ( Nếu không có giấy tờ, tài sản thế chấp) Đất Kinh Châu ban đầu vốn dĩ không phải của họ Tôn, tuy nhiên khi Lưu Bị bị Tào tháo đuổi đến đường cùng, Tôn quyền ra tay ứng cứu .  Khi giao chiến với Tào tháo Đông Ngô cũng thiệt hại nhiều hơn Lưu Bị rất nhiều nên có thể nói khi chiến thắng Tào Tháo rồi, Kinh Châu là của Đông Ngô cũng hợp lẽ. Tuy nhiên Lưu Bị lại nghe kế của Gia Cát Lượng chiếm lấy để dựng cơ đồ. Bao nhiêu năm sau đòi mãi không được, nhân cơ hội Quan Vũ đánh Tào Tháo, Tôn Quyền mới có cơ hội cướp lại được. Tuy nhiên cũng phải trả cái giá là bị Lưu Bị đưa hơn 70 vạn quân sang đánh suýt chút nữa mất nước.

Kinh nghiệm của Ngụy Diên

Không vừa ý với lãnh đạo thì cũng không nên nói thẳng ra làm gì.

Trong Tân Tam Quốc, có nhiều đoạn có nói Ngụy Diên có ý tạo phản, và bị Gia Cát Lượng giết chết, nhưng sự thật không hẳn vậy. Đó là vì phần nhiều là do La Quán Trung viết ra (Thậm chí ngay cả việc chọn người đóng Ngụy Diên cũng chọn người có tướng phản trác). Về phần này vẫn có nhiều tranh luận. Còn giả sử thế chăng nữa thì ông làm vậy cũng là vì phần nhiều là bị Gia Cát Lượng o ép, ngay từ đầu đã nghi kỵ, không tin tưởng ông rồi.

Nếu như nói 1 cách khách quan có thể nói, ông có cái dũng như Ngũ Đại Hổ Tướng của Tây Thục, không thua kém ai trong 5 người họ là bao.  (Đánh với Tào Tháo ở Hán Trung và thậm chí là sau này, tên của ông luôn được nhắc tên cùng với Quan Công, Trương Phi, Triệu Tử Long, Mã Siêu - Ngũ Đại Hổ Tướng nước Thục. Và khi đánh trận luôn quên mình, thích đánh những trận khó... cũng thể hiện 1 phần điều đó ).  

Không chỉ thế, ngoài ra ông còn là 1 nhà quân sự kỳ tài. Chính việc bày mưu cho Gia Cát Lượng đánh Ngụy bằng đường tắt, kết thúc chiến tranh nhanh nhất, mà ngay cả Tư Mã Ý cũng lo sợ điều đó - Là do ông nghĩ ra.  Tuy nhiên ông lại quá thẳng tính, dù biết là Gia Cát Lượng có nhiều thành kiến với ông ngay từ đầu rồi. Nhưng khi biết có những cái sếp mình không đúng, thậm chí quá sai - ông lại nói thẳng quá, ... điều này khiến Gia Cát Lượng không an tâm + những thành kiến sẵn có đã đẩy ông vào cái thế mang tiếng là phản chủ. Rồi cũng vì thế mà chọn sai đại tướng thay mình (Khương Duy) Khiến cho nhà Thục diệt vong ngay sau đó.

Kinh Nghiệm của Triệu Vân:

Triệu Vân là 1 tướng tài, đủ cả Trí, Dũng, Trung, Nghĩa - Mặt nào ông cũng tốt. Và vì luôn nhiệt tình, hết lòng với công việc, nhiệm vụ được giao mà ông luôn được cấp trên tin tưởng, trọng dụng.

Từ cuộc đời của Gia Cát Lượng cho ta thấy:

Dù có giỏi đến mấy thì người tính không bằng trời tính, nỗ lực vẫn phải nỗ lực. Nhưng đôi khi giàu nghèo đã có số rồi.

Kinh Nghiệm của Mã Tốc:

Mã Tốc là đệ tử của Gia Cát Lượng, ông học rất giỏi, lý luận rất hay. Đã có lúc Gia Cát Lượng còn so sánh ông với cả Lục Tốn - Kẻ đã lãnh đạo Đông Ngô đánh tan 70 vạn quân của Lưu Bị. Tuy nhiên đó là lý thuyết thôi, khi ông đối đầu với Tư Mã Ý thì lại thất bại thảm hại, khiến toàn quân bị tiêu diệt. Cuối cùng ông đành phải lấy cái chết để tạ tội.

Kinh nghiệm của Chu Du:

Việc mà để đàn bà xen vào thì hỏng hết . Trong Tân Tam Quốc, Chu Du đã mất rất nhiều công sức mới có cơ hội giết được Gia Cát Lượng, tuy nhiên vợ y - Tiểu Kiều lại ngầm cứu Gia Cát, khiến bao nhiêu công sức của ông đổ bể hết.

Từ cuộc đời Lưu Thiện cho ta thấy: Tài năng đức độ thì chưa biết, tuy nhiên con ông cháu cha, nhà cơ chấu thì sẽ chả bao giờ phải lo chết đói.

Nguồn: Facebook ( Tử Vi Lá Số)

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây

Chủ đề chính: #tam_quốc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn