Những kinh nghiệm cho công việc được rút ra từ Tam Quốc

Bạn có nghĩ rằng những bài học trong tam quốc còn giá trị trong xã hội ngày nay?

Kinh Nghiệm của Tuân Úc.

Kinh Nghiệm của Tuân Úc.,tam quốc

Tích : Tuân Úc giống như quân sư của Tào Tháo, hỗ trợ giúp đỡ Tào Tháo rất nhiều, nhưng cuối đời vì không ủng hộ Tào Tháo xưng vương mà bị Tào Tháo ép phải tự sát.

Kinh Nghiệm của Mã Siêu.

Kinh Nghiệm của Mã Siêu. ,tam quốc

Tích : Sau khi Mã Đằng ( cha Mã Siêu ) bị Tào Tháo giết chết thì Mã Siêu thay cha đứng đầu nghĩa quân Tây Lương. Tuy nhiên vì không có tài thao lược và bị Tào Tháo lừa nên ông bị đánh bại, quân tây lương tan rã. Cuối cùng ông đành xin về dưới trướng của Lưu Bị và được mệnh danh là 1 trong Ngũ Đại Hổ Tướng của Tây Thục

Kinh Nghiệm của Bàng Thống.

Kinh Nghiệm của Bàng Thống. ,tam quốc

Bàng Thống là 1 người rất có tài, tài năng của ông ấy có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng. Trước khi được Lưu Bị trọng dụng, Lưu có tổ chức thi cử, tìm kiếm hiền tài, khi đó ông cũng đứng ra ứng thí, bài viết của ông rất hay. Tuy nhiên khi Lưu Bị cho gọi ông ấy vào, nhìn mặt mũi của ông ( xấu xí, luộm thuộm quá ) Lưu bị đành nghe lời sàm tấu, chỉ cho ông 1 chức quan nhỏ. Mãi sau mới biết ông là hiền tài và trọng dụng ông.

Kinh Nghiệm của Lã Bố.

Kinh Nghiệm của Lã Bố.,tam quốc

Lã Bố từng nhận Đinh Nguyên và Đổng Trác làm cha nuôi, nhưng cũng tự tay giết chết họ. Vì tính phản nghịch mà khi Lưu bị cho lương nhờ cuối cùng lại phản Lưu bị nên khi bị Tào Tháo bắt, dù rất ngưỡng mộ tài và muốn thu phục Lã Bố. Nhưng chỉ 1 câu kích của Lưu Bị ( kích Tào Tháo làm bố Lã Bố - làm Tào Tháo hiểu ra, nếu nhận Lã Bố làm con thì chỉ có đường chết ) nên cho đao phủ giết chết Lã Bố

Kinh Nghiệm của Hoa Đà.

Kinh Nghiệm của Hoa Đà.,tam quốc

Tích : Hoa Đà chữa bệnh cho Tào Tháo, khuyên phải đập đầu ra để mổ, tuy nhiên Tào Tháo lại quá đa nghi. Nghe xong nghĩ Hoa Đà nói láo, muốn giết ông vì xưa nay chưa ai đập vỡ đầu mà sống cả, nên đã cho Hoa Đà vào nhà lao, xử trảm.

Kinh nghiệm của Lưu Thiện

Kinh nghiệm của Lưu Thiện,tam quốc

Kinh Nghiệm của Gia Cát Lượng.

Kinh Nghiệm của Gia Cát Lượng.,tam quốc

Trước khi xuống núi theo Lưu bị, Gia Cát Lượng có thể lên giúp Tào Thao hay những chúa công khác. Tuy nhiên như Tào tháo thì được cái mang danh chính ngôn thuận hơn, vì Tào Tháo nắm giữ vua Hán. Nhưng ông cũng rất rõ, khi đó Tào Tháo đã bình định được gần hết quần hùng rồi, trong tay lại rất nhiều nhân tài giúp đỡ. Nếu ông theo Tào thì đất phát triển của ông sẽ rất ít.

Kinh Nghiệm của Tư Mã Ý.

Kinh Nghiệm của Tư Mã Ý.,tam quốc

Tích : Tư Mã Ý hầu hạ cả 4 đời vua nhà Tào, không phải là ông cam chịu, mà là ông chờ thời. Ông sẵn sàng mài Kiếm cả mấy chục năm chỉ để vung Kiếm 1 lần. Và chính vì công lao to lớn của cha mà con cháu ông Tư Mã Chiêu đã lập nên nước Tấn, thống nhất 3 nước - Mở ra 1 triều đại mới cho Trung Quốc

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: tam quốc,