[ Tranh vui ] Những lời mẹ dạy - Lê Bích

Họa sĩ Lê Bích mới đăng tải lên Facebook một album ảnh hài hước về những lời mẹ dạy. Những hình ảnh được trích từ trong cuốn "Đời về cơ bản là buồn cười" của cô.

Họa sĩ Lê Bích mới đăng tải lên Facebook một album ảnh hài hước về những lời mẹ dạy. Những hình ảnh được trích từ trong cuốn "Đời về cơ bản là buồn cười" của cô.

Nhân ngày Vu Lan báo hiếu mẹ cha, Lê Bích gửi tặng các mẹ trên thế gian album "Những lời mẹ dậy", album mà Lê Bích thích nhất trong cuốn "Đời về cơ bản là buồn cười".

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

ảnh tranh lê bích,họa sĩ lê bích,đời về cơ bản là buồn cười,những lời mẹ dạy,tranh vui

Bạn có thể mua sách ủng hộ Lê Bích tại đây