Những lỗi sai tiếng Anh cơ bản của người Việt: Chúc ngủ ngon là G9; Cố lên là fighting...

Hầu hết đây là những lỗi vặt cỏn con xuất phát từ thói quen của người Việt ...

G9 = Chúc ngủ ngon?

Không biết từ bao giờ, người Việt lại chúc nhau ngủ ngon là G9. Có lẽ nó xuất phát từ G: viết tắt của Good, 9 đọc giống "nine" - "night" nên G9 mặc định là Good night!

Hình như có gì đó sai sai ở đây. 9 - nine - /naɪn/ có phiên âm khác hẳn với night - /naɪt/ - đêm.

Nếu bạn nhắn tin cho người nước ngoài, đảm bảo 100% họ sẽ không biết G9 là gì nếu chưa từng tiếp xúc, nói chuyện với người Việt Nam.

Đừng nói chúc ngủ ngon là G9 nữa nhé, không hay lắm đâu !

Nguồn: http://kenh14.vn/
, Nguồn: Kenh14.vn

Very like = Rất thích?

 Vì đã quen cách nói trong tiếng Việt là "rất thích", "rất muốn", "rất ghét"... nên với nhiều người khi học tiếng Anh đã dịch theo phong cách "word by word", dẫn đến việc sử dụng vô tội vạ: very like, very love, very want…

Very: tính từ, nó có nghĩa "chính là".

 Very: trạng từ chỉ mức độ, cường độ.

 The situation is very serious (Tình hình rất nghiêm trọng).

 Think about it very carefully before deciding (Hãy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định đấy).

 Còn nếu muốn rất thích cái gì đó, bạn có thể nói:

 … like st a lot.

 … really like st.

 Ví dụ: He likes this book a lot (Anh ấy rất thích quyển sách này).

, Nguồn: Kenh14.vn

Fighting = Cố lên?

Khi muốn động viên người khác "cố lên", chúng ta thường nói "fighting". Thế nhưng đây là lỗi sai cơ bản mà hầu hết mọi người không biết.

Fighting là một danh từ với nghĩa là trận chiến.

Khi động viên người khác "cố lên", bạn nên nói:

Be strong!

Be tough!

Hang in there.

Go!

Come on!

Give it all you’ve got.