Những lựa chọn khiến bạn phải vò đầu bứt tai

Hằng ngày, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi yêu cầu ta phải đưa ra lựa chọn. Nhưng cũng có những sự lựa chọn khiến bạn phải đau đầu vì nó sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt.

Nếu là bạn khi đứng trước những lựa chọn sau, bạn thích cái nào hơn?

Tình yêu thực sự và một triệu đô?

Tình yêu thực sự và một triệu đô?,

Người nghèo nhưng có thể giúp người khác hay kẻ giàu chỉ biết làm người khác tổn thương?

Người nghèo nhưng có thể giúp người khác hay kẻ giàu chỉ biết làm người khác tổn thương?,

Không bao giờ có thể nói hay phải nói mọi thứ trong tâm tư?

Không bao giờ có thể nói hay phải nói mọi thứ trong tâm tư?,

Luôn luôn nói sự thật hay chỉ biết nói dối?

Luôn luôn nói sự thật hay chỉ biết nói dối?,

Khi lái xe đâm xuống hồ, mở cửa chính hay thoát ra từ cánh cửa?

Khi lái xe đâm xuống hồ, mở cửa chính hay thoát ra từ cánh cửa?,

Gặp bò tót, chạy thục mạng hay đứng thắng, làm xao nhãng nó bằng chiếc mũ sau đó ném nó đi thật xa?

Gặp bò tót, chạy thục mạng hay đứng thắng, làm xao nhãng nó bằng chiếc mũ sau đó ném nó đi thật xa?,

Khi đứng trước khó khăn, bạn lựa chọn bắt đầu lại, 5 tỷ đô hay mối quan hệ tình ái.

Khi đứng trước khó khăn, bạn lựa chọn bắt đầu lại, 5 tỷ đô hay mối quan hệ tình ái.,

Bạn chọn ngôi nhà nao? Không mạng-không tình yêu - không tiền?

Bạn chọn ngôi nhà nao? Không mạng-không tình yêu - không tiền?,

Bạn muốn là người như thế nao? Là người duy nhất hạnh phúc hay người duy nhất buồn bã?

Bạn muốn là người như thế nao? Là người duy nhất hạnh phúc hay người duy nhất buồn bã?,