Những PHÍM TẮT bắt buộc phải biết trong Microsoft office

Phím tắt trong Microsoft Office Word thực sự cần thiết, và bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ để có thể thao tác nhanh hơn trong quá trình làm việc

Những tổ hợp phím hữu ích trong Microsoft Office Word rất rất nhiều. Nhưng có một số tổ hợp phím thực sự cần thiết, và bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ để có thể thao tác nhanh hơn trong quá trình làm việc

1. Lệnh với phím CTRL

1. Lệnh với phím CTRL,Microsoft Word,Phím tắt,tổ hợp phím,mẹo sử dụng office,mẹo máy tính

Ctrl + N - Mở một trang văn bản mới
Ctrl + O - Mở file văn bản
Ctrl + S - Lưu lại văn bản
Ctrl + A - Bôi đen toàn bộ văn bản
Ctrl + C - Sao chép nội dung văn bản
Ctrl + V - Dán nội dung văn bản
Ctrl + F - Tìm kiếm từ/ cụm từ trong văn bản
Ctrl + H - Mở hộp thoại thay thế từ/ cụm từ trong văn bản
Ctrl + Z - Quay lại thao tác trước đó
Ctrl + Y - Khôi phục hiện trạng sau khi dùng Ctrl + Z
Ctrl + F4 - Đóng văn bản/ cửa sổ đang làm việc
Ctrl + R - Căn lề phải        
Ctrl + L - Căn lề trái
Ctrl + B - In đậm chữ
Ctrl + I - In nghiêng chữ
Ctrl + U - Gạch chân văn bản đã bôi đen

2. Lệnh với phím ALT

Alt + F7 - Tìm lỗi chính tả và ngữ pháp trong văn bản
Alt + F10 - Khởi động menu lệnh
Alt + Home - Về ô đầu tiên của dòng hiện tại
Alt + End - Về ô cuối cùng của dòng hiện tại
Alt + page up - Về ô đầu tiên của cột
Alt + page down - Về ô cuối cùng của cột

3. Phím tắt đơn hữu ích

Tab - Di chuyển đến mục chọn tiếp theo
Home/End - Lên đầu/ Xuống cuối văn bản
Esc - Thoát
F7 - Thực hiện lệnh kiểm tra chính tả
F12 - Lệnh lưu tài liệu với tên khác