Những poster mang thông điệp mạnh mẽ kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Mời các bạn cùng xem một số mẫu poster rất ý nghĩa sau đây. Hãy chia sẻ những thông điệp này đến với mọi người để cùng nhau thay đổi nhận thức trong việc "bảo vệ động vật".

Môi trường sống của động vật đang dần bị thu hẹp, hơn thế nữa con người đã và đang sử dụng động vật trong nhiều mục đích khác nhau dẫn đến số lượng các loài động vật đang dần giảm sút, một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng vì chúng được sử dụng trong một số mục đích cuộc sống của con người. Ý thức được điều đó một số poster truyền cảm hứng đã ra đời và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Một số vấn đề quan trọng được nêu lên trong những quảng cáo này như: 

Mời các bạn cùng xem một số mẫu poster rất ý nghĩa sau đây. Hãy chia sẻ những thông điệp này đến với mọi người để cùng nhau thay đổi nhận thức trong việc "bảo vệ động vật".

1. Sức ảnh hưởng to lớn của nạn săn bắn trộm.

bảo vệ động vật

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

2. Sử dụng động vật để thử nghiệm mỹ phẩm.

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

3. Lạm dụng động vật.

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

4. Sử dụng động vật hoang dã trong rạp xiếc.

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

5. Giết hại động vật vì thời trang.

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

6. Động vật hoang dã đang bị đe dọa.

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

ảnh bảo vệ động vật,poster ý nghĩa,poster sáng tạo,poster bảo vệ động vật,sáng tạo

Những loài động vật đang bị đe dọa dường như là kết quả hành động của con người, cho dù chúng đã bị mất nhà cửa do nạn phá rừng , biến đổi khí hậu hoặc đang bị xóa sổ bởi những kẻ săn trộm các loài động vật cần sự giúp đỡ của chúng ta. "Hãy hành động bằng cách hỗ trợ các tổ chức đang chiến đấu để bảo vệ các loài động vật đang trong tình trạng nguy cấp và học cách thay đổi thói quen tiêu dùng của bạn có thể giúp bảo vệ động vật hoang dã". 

Chúng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta !!!

Nguồn:http://www.onegreenplanet.org.