Những tấm biển quảng cáo vô cùng sáng tạo và độc đáo

Thay vì những tấm biển quảng cáo nhàm chán, vô hồn đội ngũ thiết kế của những thương hiệu dưới đây đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thực sự đầy sáng tạo và độc đáo.

1. Quảng cáo thuốc nhuộm tóc Koleston. Màu tóc trên biển quảng cáo thay đồi theo thời gian trong ngày.

1. Quảng cáo thuốc nhuộm tóc Koleston. Màu tóc trên biển quảng cáo thay đồi theo thời gian trong ngày.,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

2. Bột giặt làm quần áo siêu mềm Ariel

2. Bột giặt làm quần áo siêu mềm Ariel,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

3. Một cách quảng cáo sáng tạo của hãng bia Carlsberg

3. Một cách quảng cáo sáng tạo của hãng bia Carlsberg,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

4. Mọi người ai cũng muốn uống Coca Cola

4. Mọi người ai cũng muốn uống Coca Cola,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

,nghệ thuật quảng cáo,biển quảng cáo sáng tạo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp