Những tấm thiệp để gửi cho người mà bạn ghét

Bạn đã bao giờ ghét ai đó đến mức muốn gửi cho người đó một tấm thiệp?

Bạn đã bao giờ ghét ai đó đến mức muốn gửi cho người đó một tấm thiệp? 

Những con vật dễ thương đôi khi cũng có thể rất độc mồm độc miệng.

01. Trông bạn mập lên rồi đấy!

01. Trông bạn mập lên rồi đấy!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

02. Tôi ước những giấc mơ của bạn sẽ như khủng long vậy. To lớn và chết sạch!

02. Tôi ước những giấc mơ của bạn sẽ như khủng long vậy. To lớn và chết sạch!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

03. Tao ghét mày

03. Tao ghét mày,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

04. Xin lỗi, vì đếch có xin lỗi đâu!

04. Xin lỗi, vì đếch có xin lỗi đâu!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

05. Chả ai yêu mày đâu!

05. Chả ai yêu mày đâu!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

06. Hjhj, đồ ngốk

06. Hjhj, đồ ngốk,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

07. Tôi ghét bạn nhiều chừng này này!

07. Tôi ghét bạn nhiều chừng này này!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

08. Ồ, thật sao?

08. Ồ, thật sao?,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

09. Ngừng ngay đi, làm ơn!

09. Ngừng ngay đi, làm ơn!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

10. Tôi cmn ghét bạn

10. Tôi cmn ghét bạn,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

11. Xin lỗi, tôi ở một đằng cấp cao hơn

11. Xin lỗi, tôi ở một đằng cấp cao hơn,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

12. Xin lỗi vì tôi xinh đẹp!

12. Xin lỗi vì tôi xinh đẹp!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

13. Cái gì xảy ra cũng có lý do của nó.

13. Cái gì xảy ra cũng có lý do của nó.,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

14. Tôi yêu việc giết bạn!

14. Tôi yêu việc giết bạn!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

15. Ê đồ xấu xí!

15. Ê đồ xấu xí!,tấm thiệp,bưu thiếp,động vật,dễ thương

Theo Boredpanda

Biên soạn: Woody Übermensch - Ohay TV

*****************************

Các bài viết khác có thể bạn sẽ thích: