Kim Quyên 3 năm trước

Những thay đổi của con người theo thời gian

Đến xem thử 'Tôi' của trước đây đã chết theo thời đại như thế nào? Cuộc sống này thay đổi bạn như thế nào, và giờ bạn đã trở nên như thế nào?

Trước đây một quyển sách có thể xem qua hết ngày, bây giờ một chiếc điện thoại qua cả ngày đêm

Trước đây "ha ha" dùng để thể hiện sự vui vẻ, giờ "ha ha" còn dùng để thể hiện cười nhạo

Trước đây chúng ta là người thuyết vô thần, giờ thì chúng ta có vị thần wifi làm tín ngưỡng

Trước đây bí mật của mình nằm trong nhật ký, bây giờ nằm trên Facebook

Trước đây cùng bạn bè nói chuyện điện thoại, bây giờ chỉ cần like là xem như đã nói rồi

Trước đây quan tâm tin tức, giờ thì quan tâm tin hót

Thanh xuân năm đó phản nghịch làm theo ý mình, giờ lại quá tin tưởng vào lời người khác

Ngày trước sẽ an ủi mình "nay là lễ nên mới ăn nhiều chút", giờ thì phát hiện gầy là do trời sinh

Cùng một câu nói nhưng mỗi người mỗi thời lại có cách giải quyết khác nhau

Từ trước tin tưởng mối tình đầu mỗi một câu thề lời nói, giờ phát giác thà tin chuyện ma quỷ còn hơn

Từ trước nghĩ yêu là buông tay cho người đi, giờ thì không thể hiểu nổi yêu là gì

Trước đây tin tưởng có vài thứ mà có tiền cũng không mua được, giờ thì càng tin có tiền là có tất

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...