Những thứ đầu tiên trên thế giới

Bạn có từng thắc mắc xe hơi, xe đạp, máy bay, trực thăng, điện thoại, thậm chí là robot buổi đầu có hình dạng thế nào không? Nếu có, hãy cùng chúng tôi khám phá những thứ đầu tiên trên thế giới dưới đây.

1. Tai nạn (xe hơi) đầu tiên trên thế giới.

1. Tai nạn (xe hơi) đầu tiên trên thế giới.,

2. Máy bay đầu tiên trên thế giới.

2. Máy bay đầu tiên trên thế giới.,

3. Pin Baghdad là loại pin đầu tiên của thế giới.

3. Pin Baghdad là loại pin đầu tiên của thế giới.,

Pin Baghdad có cấu tạo gồm:

  • Đầu sắt
  • Nút nhựa đường
  • Bình chứa bằng đất sét
  • Buồng điện giải
  • Xi lanh đồng bên trong

4. Máy radio đầu tiên của thế giới.

4. Máy radio đầu tiên của thế giới.,

5. Điện thoại đầu tiên của thế giới.

5. Điện thoại đầu tiên của thế giới.,

6. Hoa hậu Thế giới đầu tiên.

6. Hoa hậu Thế giới đầu tiên.,

7. Súng máy đầu tiên của thế giới.

7. Súng máy đầu tiên của thế giới.,

8. Bức ảnh đầu tiên của thế giới.

8. Bức ảnh đầu tiên của thế giới.,


9. Máy vi tính đầu tiên của thế giới.

9. Máy vi tính đầu tiên của thế giới.,

10. Xe đạp đầu tiên của thế giới.

10. Xe đạp đầu tiên của thế giới.,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp