Những trích dẫn hay nhất về Cha

Nhân “Ngày của Cha” – (Father’s Day), hãy để Ohay gửi đến bạn những trích dẫn hay nhất về Cha để chúng ta thêm yêu Cha của mình nhiều hơn nữa, các bạn nhé.

Nhân “Ngày của Cha” – (Father’s Day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6, năm nay vào ngày 19/6/2016, hãy để Ohay gửi đến bạn những trích dẫn hay nhất về Cha để chúng ta thêm yêu Cha của mình nhiều hơn nữa.

Không có bài thơ hay câu nói nào ghi tạc được hết công lao, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con. Tình yêu mà cha dành cho con là thiêng liêng và cao quý nhất. Con luôn thầm cảm ơn cha, người đã luôn theo sát, chỉ bảo, che chở cho con trên mọi quãng đường đã qua.

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

,trích dẫn hay nhất về cha,câu nói hay về cha,Ngày của Cha,Father’s Day,tình thương của cha

Vẫn Còn, Click để xem tiếp