Những triết lý sống sâu sắc của Mẹ Teresa

Cùng Ohay suy ngẫm và chiêm nghiệm những triết lý sống sâu sắc của Mẹ Teresa dưới đây để thấm nhuần tư tưởng nhân đạo của bà, để thêm yêu thương con người, để chúng ta sống thật 'người' hơn.

1. Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ.

1. Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

2. Niềm vui chính là sức mạnh.

2. Niềm vui chính là sức mạnh.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

3. Cuộc sống không sống vì người khác không phải là một cuộc sống.

3. Cuộc sống không sống vì người khác không phải là một cuộc sống.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

4. Một trong những căn bệnh lớn nhất chính là chẳng là ai với tất cả mọi người.

4. Một trong những căn bệnh lớn nhất chính là chẳng là ai với tất cả mọi người.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

5. Giúp đỡ kẻ tử trận là hành động của bậc đế vương.

5. Giúp đỡ kẻ tử trận là hành động của bậc đế vương.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

6. Cô đơn là bệnh hủi của thế giới hiện đại.

6. Cô đơn là bệnh hủi của thế giới hiện đại.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

7. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng. Nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương. Nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phục vụ.

7. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng. Nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương. Nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phục vụ.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

8. Tình yêu thực sự phải trả giá, phải tổn thương, phải vắt cạn linh hồn chúng ta.

8. Tình yêu thực sự phải trả giá, phải tổn thương, phải vắt cạn linh hồn chúng ta.,triết lý sống,Mẹ Teresa,tư tưởng nhân đạo,câu nói hay,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp