Những yếu tố nào làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Để trả lời cho câu hỏi trên, nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Infographic dưới đây sẽ trình bày những yếu tố quan trọng cần phải có cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho các cặp đôi.

,