Ảnh chế hài hước nỗi khổ của các loài vật khi bị lấy làm hình ảnh so sánh

Chúng ta thường nói những câu như ngu như bò, chán như con gián, buồn nhu con chuồn chuồn,... như một cách so sánh hài hước, vui vẻ

Chúng ta thường nói những câu như ngu như bò, chán như con gián, buồn nhu con chuồn chuồn,... như một cách so sánh hài hước, vui vẻ. Cùng xem một số ảnh chế hài hước về nỗi khổ của những con vật có mặt trong những câu so sánh này nhé.

ngu như bò

Chú bò này đang bức xúc vì sao lại cứ nói đến ngu là lại nhắc đến chú ta với câu "Ngu như bò".

Chán như con gián

Sao mỗi lần buồn chán thì chúng ta lại nhắc đến chú gián nhỉ.

buồn như con chuồn chuồn

Buồn như con chuồn chuồn

Ác như con tê giác

Ác như con tê giác.

Đói như con chó sói

Đói như còn chó sói.

ngất ngây con gà tây

Ngất ngây con gà tây.

Đau khổ như con hổ

Đau khổ như con hổ

Hay các hình ảnh ẩn dụ khác....

gà

hổ, báo