Nỗi niềm siêu nhân - ai thấu?

Sau đây là một loạt các bức ảnh về siêu nhân. Những bức ảnh đã khiến cộng đồng mạng “cười không nhặt được mồm” bởi trí tưởng tượng phong phú của tác giả vẽ ra bộ ảnh đó.

Sau đây là một loạt các bức ảnh về siêu nhân. Những bức ảnh đã khiến cộng đồng mạng “cười không nhặt được mồm” bởi trí tưởng tượng phong phú của tác giả vẽ ra bộ ảnh đó.

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Ai thật? ai giả?

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Đạn cũng sợ Batman!!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Nha anh chả có gì ngoài điều kiện!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Khi Superman bị Batman chơi khăm.

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Superman gặp ác mộng và nó liên quan tới Batman.

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Khi Iron Man ăn kem!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Trời ơi! Có ai gọi cứu hỏa dùm!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Khi Batman nghe nhạc cũng phải thật phong cách!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Massage thôi mà!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Trời ơi! Cứu mạng!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Đen thui rồi!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Sơn móng tay thôi mà!

ảnh Nỗi niềm siêu nhân,siêu nhân,nỗi khổ của siêu nhân

Đến bao giờ mới gom đủ tiền mua đồ hiệu đây?