Nóng hổi!!! Đề Thi Ngữ Văn THPT 2019!

Ngày hôm nay 25/6 các sĩ tử đã bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ Văn.

Tác phẩm "Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông" đã được đưa vào phần thi nghị luận văn học với 5 điểm. 

,