Nữ FA chia sẻ về những điều cô ấy "Muốn"

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình được nhận yêu thương và cho đi yêu thương, bởi yêu thương là thứ không thể thiếu...

Yêu thương là thứ mà bất kỳ ai cũng mong muốn, và điều đó càng mãnh liệt hơn khi bạn đang cô đơn. Vậy, đã khi nào bạn bơ vơ và mong muốn những điều tốt đẹp mà “nửa kia” sẽ mang đến cho mình không?

Sau đây là bộ tranh “Muốn” của  Út Bibe, đơn giản, nhưng cũng chân thực và đầy ý nghĩa:

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

ảnh Yêu thương,bộ tranh,tình yêu,fa muốn gì,bộ tranh muốn

Sưu tầm