GiangImgs
6 năm trước

Nữ sinh Nhật Bản nhào lộn như Ninja

Màn dàn dựng rượt đuổi nhào lộn của 2 nữ sinh đến từ Nhật Bản làm người ta nhớ đến những ninja của xứ sở mặt trời mọc này

<h2>M&agrave;n d&agrave;n dựng rượt đuổi nh&agrave;o lộn của 2 nữ sinh đến từ Nhật Bản l&agrave;m người ta nhớ đến những ninja của xứ sở mặt trời mọc n&agrave;y</h2> <p>D&agrave;n dựng m&agrave;n rượt đuổi nhau từ trong lớp học ra đến ngo&agrave;i b&atilde;i biển, hai nữ sinh Nhật đ&atilde; ph&ocirc; diễn hết kỹ năng nh&agrave;o lộn si&ecirc;u đẳng. Trong thời gian đ&oacute;, hai nữ sinh n&agrave;y c&ograve;n tranh thủ giới thiệu c&aacute;c tuyệt chi&ecirc;u m&agrave; m&igrave;nh vừa thực hiện. Tuy nhi&ecirc;n do c&oacute; một số động t&aacute;c &#39;qu&aacute; ảo&#39; như nhảy từ tr&ecirc;n nh&agrave; cao tầng xuống n&oacute;c &ocirc; t&ocirc; hay lộn từ n&oacute;c ch&ugrave;a xuống đất n&ecirc;n một số người cho rằng đ&acirc;y l&agrave; video dựng bằng kỹ xảo.</p> <p><img alt="Nữ sinh Nhật Bản nhào lộn như ninja" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/nu-sinh-nhat-ban.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p>

Chủ đề chính: #nữ_sinh_nhật_bản

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn