Nữa đời người tôi học được...

Nửa đời người tôi học được, người đời có thể dè bỉu mình khi họ muốn, và có thể tâng bốc khi họ cần.
Nửa đời người tôi học được...

Nửa đời người tôi học được, có những việc mình phải buông xuống khi mình đã chẳng còn có thể níu kéo....

Nửa đời người tôi học được, có những việc mặc dù rất đau, có những người mặc dù rất thương nhưng mình vẫn phải đành lòng bỏ xuống.