Nước mắt lưng tròng của Hoàng Thượng khi bị Sen lừa đi cắt tỉa

Chúng mày ơi đừng tin Sen nó lừa đấy.

Khi hoàng thượng bị sen lừa đảo ra tiệm làm đẹp..

Đẹp đẹp cái gì....Bản thân Trẫm đã quá đẹp rồi nên đừng bao giờ làm thế này nữa. 

Hoàng thượng said.

Trẫm đã tin khanh sẽ chỉ tỉa tót tí thôi...

Trẫm đã tin khanh sẽ chỉ tỉa tót tí thôi...,

Nhưng thật không ngờ....

Nhưng thật không ngờ....,

Sen lại cắt hết....

Sen lại cắt hết....,

Trẫm sẽ nhớ mãi...

Trẫm sẽ nhớ mãi...,