Ở một thế giới khác - Khi người ta là 'thú cưng'

Con người nhận nuôi và yêu thương thú cưng như chó, mèo là điều không hiếm ở xã hội này. Vậy bạn có từng nghĩ, giả sử hoán đổi vai trò thì điều thú vị gì sẽ xuất hiện? Hãy xem khi con người ở thế giới của động vật sẽ được "cưng" như thế nào nhé!

1. Hội... yêu người

1. Hội... yêu người,thú cưng,hài hước,yêu động vật

2. Có "người ta" cần nhận nuôi...

2. Có "người ta" cần nhận nuôi...,thú cưng,hài hước,yêu động vật

3. Facebook của... "Cẩm Hường's"

3. Facebook của... "Cẩm Hường's",thú cưng,hài hước,yêu động vật

4. Tìm nhà mới cho em... "người Tây"

4. Tìm nhà mới cho em... "người Tây",thú cưng,hài hước,yêu động vật

5. Smartphone hiệu "I Fish 6S"

5. Smartphone hiệu "I Fish 6S",thú cưng,hài hước,yêu động vật

6. Hội cứu trợ... "con người"

6. Hội cứu trợ... "con người",thú cưng,hài hước,yêu động vật (Nguồn: Bo Kim)