Phạm Băng Băng tham gia "Running Man 2" cùng Hàn Canh

Cặp diễn viên chính của phim "Vạn vật sinh trưởng" Phạm Băng Băng và Hàn Canh sẽ tham gia show truyền hình thực tế "Running Man season 2" với tư cách khách mời.

Cặp diễn viên chính của phim "Vạn vật sinh trưởng" Phạm Băng Băng và Hàn Canh sẽ tham gia show truyền hình thực tế "Running Man season 2" với tư cách khách mời.

ảnh Phạm Băng Băng,Hàn Canh,running man 2Họ đã đến Thành Đô vào ngày hôm nay để tiến hành ghi hình với tư cách khách mời. "Running Man 2" sẽ phát sóng từ ngày 24.4 tới.

ảnh Phạm Băng Băng,Hàn Canh,running man 2

ảnh Phạm Băng Băng,Hàn Canh,running man 2

Tạo hình của Hàn Canh và Phạm Băng Băng trong show "Running Man 2" (ghi hình chiều ngày 9.3)

ảnh Phạm Băng Băng,Hàn Canh,running man 2

Nguồn Kites-GR' Showbiz News