Giang Nguyễn 5 năm trước

Phần 2 bộ ảnh bộ mặt thật của cuộc đời - Xem và suy ngẫm

phần 2 bộ hình bộ mặt thật về cuộc đời sẽ khiến bạn giật mình

Tiếp theo phần một của bộ ảnh Bộ Mặt Thật của cuộc đời, sau đây mình chia sẻ thêm một số hình ảnh đáng suy ngẫm nữa. Mời các bạn cùng xem. Có thể mình bình luận 1 số hình chưa đúng, mong các bạn cùng chia sẻ nhé!

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Máu chảy, đầu rơi...cuối cùng cũng chỉ vì tiền

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, chết là hết nhưng chết vì điều gì?

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Đời vốn rất "công bằng"

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Đừng dồn nén ai đó vào đường cùng, coi chừng bạn sẽ lãnh hậu quả

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Ai rồi cũng chết

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Trâu chậm uống nước đục

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Người ta chỉ ru ngủ bạn bằng mùi hương, nhưng hít thôi sao mà sống được
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Kêu gọi 1 đàng, làm 1 nẻo

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Mọi vật không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Mất cái này, sẽ có cái khác bù vào

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Chú chim bồ câu đại diện cho hòa bình đang được những con kền kền đại diện cho sự chết chóc che mắt lại trước cảnh tàn phá của chiến tranh

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Chỉ những người trong cuộc mới hiểu

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Mẹ thiên nhiên đang bị tàn phá

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Một trong những công đoạn sản xuất áo da, ví da, giầy da...

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)


Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)
Satiric Drawings by a Polish Artist Pawel Kuczynski (88 pics)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...