Phần 2 tuyển tập những bộ phim ngắn kinh dị hay nhất

Thế nào rồi, bạn đã thấy kích thích với tập nào trong 12 tập phim ngắn kinh dị mình đã chia sẻ chưa? Nếu chưa thì xem tiếp 13 tập sau đây nhé.

Thế nào rồi, bạn đã thấy kích thích với tập nào trong 12 tập phim ngắn kinh dị mình đã chia sẻ chưa? Nếu chưa thì xem tiếp 13 tập sau đây nhé. 

13. Peekers


14. Jack


15. There Are Monsters


16. The Passing


17. Diner


18. White With Red


19. The Whistler


20. Pictured


21. Endless


22. The Closet


23. Red Balloon


24. Behind Closed Doors


25. Doppelganger


  • Bài liên quan: phim ngắn kinh dị, kinh dị,