Phân biệt INVOLVED IN và INVOLVED WITH

Làm thế nào để phân biệt sự khác nhau giữa involved in và involved with? Dựa theo từ điển Cambridge, tính từ involved mang ý nghĩa “có liên quan, dính dáng đến cái gì đó hay tình huống nào đó”, hoặc “có mối quan hệ với ai đó”. Ngoài ra involved còn mang nghĩa “phức tạp, khó hiểu”.
Khi đặt trong ngữ cảnh của câu, tính từ involved thường đi cùng với giới từ in hoặc with. Hai giới từ khác nhau mang đến hai cách sử dụng khác nhau cho cùng một tính từ involved. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nh

To be/get involved in + something 

Dùng để mô tả ai đó tham gia một công việc, sự kiện hay một hành động nào đấy. Cụm từ involved in có nghĩa tương đương với take part in trong tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hai cụm từ này thay thế cho nhau. Mục đích để tránh trường hợp bị lặp từ trong khi giao tiếp. 

Ví dụ: 

He is involved in the football club at the university 

(Anh ấy tham gia câu lạc bộ bóng đá trong trường đại học) 

Thêm vào đó, involved in cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hành pháp. Nói về việc ai đó bị dính líu đến một hành động phi pháp nào đó. 

Ví dụ: 

The police suspect John and Mary are involved in the the burglary. 

(Cảnh sát nghi ngờ John và Mary có liên quan đến vụ cướp)

To be/get involved with + somebody 

Dùng để nói về việc ai đó có mối quan hệ  / giao thiệp với một người hoặc một tổ chức, một công ty. 

Ví dụ:

 I do not like Sammuel. I will never get involved with someone like him. 

(Tôi không thích Sammuel. Không đời nào tôi sẽ giao du với người như anh ta) 

Ngoài ra, cụm từ này còn dùng để nói về mối quan hệ tình cảm của chủ thể với một người khác. Khi đấy involved with tương đương với be in relationship with someone. Do đó, bạn hoàn toàn  có thể lựa chọn sử dụng một trong hai cụm từ bởi chúng có cùng thông điệp như nhau. 

Ví dụ: 

Jane is romantically involved with Dean. 

(Jane có quan hệ tình cảm với Dean) 

Vậy là chúng ta vừa hiểu thêm ý nghĩa và cách sử dụng để từ đó thấy được sự khác nhau giữa involved in và involved with. Giờ bạn đã biết lúc nào mình cần dùng involved in và lúc nào sẽ dùng involved with rồi chứ? Hãy theo dõi những bài viết của eJOY để cùng phân biệt những từ vựng dễ gây nhầm lẫn khác nữa nhé!

https://ejoy-english.com/blog/vi/su-khac-nhau-giua-involved-in-va-involved-with/

Sự khác nhau giữa Involved in và Involved with

Sự khác nhau giữa Involved in và Involved with,