Phân loại các ngân hàng - Xem để bớt khổ vì ngân hàng!

Nếu phân loại các ngân hàng thì có thể phân loại theo những tiêu chí nào? Loạt ảnh minh họa sau đây sẽ giải đáp cho bạn thông tin đó.

Phân loại theo ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần

Phân loại theo ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Ngân hàng nào cần khách và ngân hàng nào 'khách cần'

Ngân hàng nào cần khách và ngân hàng nào 'khách cần',sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Ngân hàng đã cổ phần hóa và niêm yết

Ngân hàng đã cổ phần hóa và niêm yết,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Lý do khách hàng tìm đến các ngân hàng

Lý do khách hàng tìm đến các ngân hàng,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Ngân hàng nào tận tâm và ngân hàng nào thu rất nhiều loại phí

Ngân hàng nào tận tâm và ngân hàng nào thu rất nhiều loại phí,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Ngân hàng miễn phí và có phí

Ngân hàng miễn phí và có phí,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Màu sắc đẹp

Màu sắc đẹp,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Thời gian phục vụ của các ngân hàng

Thời gian phục vụ của các ngân hàng,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Phần này hơi khó hiểu, ai hiểu giải thích giùm mọi người nha, mình không phải tác giả :D

Phần này hơi khó hiểu, ai hiểu giải thích giùm mọi người nha, mình không phải tác giả :D,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Ngân hàng tên khó nhớ

Ngân hàng tên khó nhớ,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Ngân hàng nào ít an toàn nhất?

Ngân hàng nào ít an toàn nhất?,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Thái độ phục vụ của các ngân hàng

Thái độ phục vụ của các ngân hàng,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

,sự khác biệt,ngân hàng,chất lượng dịch vụ

Nguồn: Facebook Bất Tài