Minh Quang 6 tháng trước

Phân Tích Chữ Ký Chính Trị Gia: Tổng thống Mỹ George Washington

George Washington là một nhà lãnh đạo chính trị người Mỹ, tướng quân đội, chính khách, và người sáng lập, là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ từ 1789 đến 1797. Washington được gọi là 'Người cha của đất nước' vì sự lãnh đạo đa dạng của ông trong những ngày hình thành của quốc gia mới.

Chúng ta hãy phân tích chữ ký của ông ấy!

Nhìn chung chữ ký của Washington là một chữ ký tốt, thể hiện người ký là người có cá tính và nhiều tham vọng lớn lao.

Là con trai của một chủ đồn điền, Washington được nuôi dưỡng ở Virginia thời thuộc địa. Khi còn trẻ, ông làm công việc khảo sát, sau đó chiến đấu trong Chiến tranh Pháp và Ấn Độ. Trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, ông đã lãnh đạo lực lượng thực dân chiến thắng người Anh và trở thành anh hùng dân tộc. Năm 1787, ông được bầu làm chủ tịch hội nghị viết Hiến pháp Hoa Kỳ. Hai năm sau,Washington trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. 

Washington đã để lại một di sản quý giá cho lịch sử nước Mỹ,đó là giành lại nền độc lập từ tay người Anh. Được biết đến như là ‘Người cha của đất nước’, khuôn mặt của ông xuất hiện trên tờ đô la Mỹ. Hàng trăm trường học và thị trấn Hoa Kỳ, cũng như thành phố thủ đô của quốc gia, được đặt theo tên ông.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...