Phản ứng bá đạo của các vật nuôi khi được tắm

Mùa nóng khủng khiếp này khiến vật cưng của bạn khó chịu vô cùng, tất nhiên bạn phải tắm cho chúng thường xuyên. Hãy nhìn xem những phản ứng ngộ nghĩnh của chúng nhé!

Mùa nóng khủng khiếp này khiến vật cưng của bạn khó chịu vô cùng, tất nhiên bạn phải tắm cho chúng thường xuyên. Hãy nhìn xem những phản ứng ngộ nghĩnh của chúng nhé!

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Nhớ đấy ! Ta sẽ trả thù , thề sẽ trả thù, không trả thù được thì ta…không tắm .

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Ai rót ly rượu, mở nhạc cổ, thắp nến tắt đèn rải hoa cái … hưởng thụ-ing


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Chủ nhân!! “Quá nhỏ / quá to”, cần bồn tắm riêng


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Nước lạnh, bọt nhiều, chết sống cũng không vào, xem spider chó đây


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Muốn đổi cái hồ bự, “người ta” có thể ngủ ngày đêm ở trỏng.


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Nước to nữa đi….hú….sặc nước mũi .


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Phun  đi !! Phun tiếp tục đi, “tui” không giận đâu!!! Nhất định không giận đâu


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Người ta ứ cần nước, người ta tắm đá mới “phê”, nóng không chịu được


ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Chật quá, ra bớt đi cho người ta bơi nữa .

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Có ai giúp tôi ra khỏi cái bồn tắm này được không, hừm...

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Đã bảo không muốn tắm mà cứ ép :(

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

=)) cười chết ngất với chú chó này

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

ảnh động vật,khi động vật tắm,ảnh vui động vật,ảnh vui động vật tắm

Phê quá, hí hí