Phản ứng lạ mắt khi cho viên kẽm nóng vào li nước

Bạn đã thử nung nóng mạ kẽm sau đó bỏ vào li nước chưa? Hãy cùng xem thí nghiệm khiến bạn "không thể tin" vào mắt này nhé!

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Bạn đã thử nung nóng mạ kẽm sau đó bỏ vào li nước chưa? Hãy cùng xem thí nghiệm khiến bạn "không thể tin" vào mắt này nhé!

ảnh viên kẽm nóng,thí nghiệm


  • Bài liên quan: viên kẽm nóng, thí nghiệm,