Phì cười với anh chàng trầm cảm sau khi lấy vợ

Dưới đây là một đoạn hội thoại ngắn giữa hai người đàn ông. Một câu chuyện buồn cho những người đã lấy vợ, đang lấy vợ, hay sắp lấy vợ.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ảnh : Facebook  

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây