Phòng ngủ của các cư dân trên toàn thế giới nhìn sẽ như thế nào?

Thật thú vị khi được ngắm những hình ảnh sinh động phản ánh lối sống của các cư dân trên toàn thế giới.

La Paz, Bolivia

La Paz, Bolivia,

Trung Quốc

Trung Quốc,

Kathmandu, Nepal

Kathmandu, Nepal,

Nhật Bản

Nhật Bản,

Riyadh, Saudi Arabia

Riyadh, Saudi Arabia,

Tehran, Iran

Tehran, Iran,

Novosibirsk, Russia

Novosibirsk, Russia,

Istanbul, Turkey

Istanbul, Turkey,

New York, USA

New York, USA,

Pháp

Pháp,

Jambyl Region, Kazakhstan

Jambyl Region, Kazakhstan,

Thái Lan

Thái Lan,

Chitungwiza, Zimbabwe

Chitungwiza, Zimbabwe,

Durban, South Africa

Durban, South Africa,

Shatila, Lebanon

Shatila, Lebanon,

Chihuahua, Mexicо

Chihuahua, Mexicо,

Berlin, Germany

Berlin, Germany,

Kingston, Jamaica

Kingston, Jamaica,