Photo Manipulation và đỉnh cao của sự sáng tạo

Khám phá nghệ thuật Photo Manipulation qua những bức ảnh cực kỳ sáng tạo và độc đáo.

Chắc hẳn chúng ta đã quen với các bức ảnh được kết hợp khéo léo giữa thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh. Trào lưu nghệ thuật này gọi là Photo Manipulation

Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật sử dụng Photoshop thành thạo mà còn đòi hỏi óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh sau đây và cảm nhận nhé.

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop


ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop


ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop


ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop


ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop


ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

ảnh Photo Manipulation,thiết kế đồ họa,photoshop

(Source: http://designbeep.com)