Trang Lee 4 năm trước

Phụ nữ Việt Nam 100 năm qua thay đổi ra sao?

Vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam 100 năm qua được thể hiện qua đoạn video hơn 2 phút với diễn viên Ngọc Thảo cùng nhóm makeup Ghy group

Vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam 100 năm qua được thể hiện qua đoạn video hơn 2 phút với diễn viên Ngọc Thảo cùng nhóm makeup Ghy group

Mô tả hình ảnh

Bạn thích nhất phụ nữ Việt giai đoạn nào?

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh


Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...