Phút kinh hoàng khi 'bạn đến chơi nhà' của hoàng thượng gửi các sen

Hoàng thượng của các sen cũng có những nỗi khổ tâm nhất định khi đám bạn kéo tới chơi nhà đó nhé.

1001 biểu cảm của hoàng thượng khi bạn đến chơi nhà.

Lần sau thì dẹp, dẹp hết, không chơi bời, thăm nom, giao lưu gì nữa nhé. 

Hoàng thượng nhà nào nhà ấy đưa về đi.

Một sự bất lực... đến khó cưỡng...

Một sự bất lực... đến khó cưỡng...,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Thật không ngờ có những lúc, đường đường là kẻ thống trị thế giới này, ấy vậy mà...

Sen ơi, mày đâu rồi. Cứu trẫm....

Sen ơi, mày đâu rồi. Cứu trẫm....,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Mình sẽ tống khứ chúng nó về với sen vào sáng mai. 

Buông đôi tay nhau ra đi...

Buông đôi tay nhau ra đi...,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Giường còn rộng thênh thang lắm chúng mày, thả tao ra.... 

Tao đã làm gì để phải chịu sự đè nén thế này?

Tao đã làm gì để phải chịu sự đè nén thế này?,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Lại đây bên nhau... không.... xê ra...

Quá đủ rồi....

Quá đủ rồi....,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Sen đâu, cứu trẫm mau... quá thể lắm rồi...

Sen đâu, cứu trẫm mau... quá thể lắm rồi...,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Ok, seo phì xong tụi mày sẽ về luôn phải không?

Ok, seo phì xong tụi mày sẽ về luôn phải không? ,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm

Nói vậy thôi chứ về lại nhớ, thôi mình lại bên nhau nhé.

Nói vậy thôi chứ về lại nhớ, thôi mình lại bên nhau nhé. ,động vật,loài mèo,dễ thương,bạn đến chơi nhà,biểu cảm