chuyengiacongnghethongtin22

Product Owner và Business Analyst: sự tương đồng và khác biệt

Đăng 3 tháng trước
Product Owner và Business Analyst: sự tương đồng và khác biệt

Product Owner và Business Analyst là hai vai trò quan trọng, đóng vai trò cầu nối giữa người dùng, doanh nghiệp và đội ngũ kỹ thuật. Vậy 2 công việc này giống và khác nhau như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, hãy tham gia tư vấn cùng chuyên gia business analyst trên app Askany.

So sánh Product Owner và Business Analyst

Product Owner (PO)

 • Vai trò: Product Owner là người chịu trách nhiệm về sản phẩm, bao gồm việc xác định mục tiêu sản phẩm, yêu cầu sản phẩm, kế hoạch phát triển sản phẩm và đánh giá hiệu quả sản phẩm.
 • Công việc chính:
 • Xác định mục tiêu sản phẩm: PO cần hiểu rõ nhu cầu của người dùng, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để xác định mục tiêu sản phẩm phù hợp.
 • Xác định yêu cầu sản phẩm: PO cần thu thập, phân tích và xác định các yêu cầu của người dùng, bao gồm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu kỹ thuật.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm: PO cần xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, bao gồm lịch trình, ngân sách, nguồn lực,...
 • Đánh giá hiệu quả sản phẩm: PO cần đánh giá hiệu quả sản phẩm, bao gồm mức độ hài lòng của người dùng, mức độ đạt được mục tiêu kinh doanh,...

Business Analyst (BA)

 • Vai trò: Business Analyst là người chịu trách nhiệm thu thập, phân tích và phân tích các yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp để xây dựng các giải pháp đáp ứng nhu cầu đó.
 • Công việc chính:
 • Thu thập yêu cầu: BA cần thu thập yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm khảo sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm,...
 • Phân tích yêu cầu: BA cần phân tích các yêu cầu thu thập được để xác định các yêu cầu hợp lệ, có thể thực hiện được.
 • Phân tích giải pháp: BA cần phân tích các yêu cầu đã được xác định để xây dựng các giải pháp đáp ứng nhu cầu đó.

Nếu bạn cần người dạy kỹ năng business analyst, hãy tham khảo các chuyên gia uy tín trên ứng dụng Askany

Sự tương đồng và khác biệt giữa PO và BA

 • Sự tương đồng:
 • Cả PO và BA đều là những cầu nối giữa người dùng, doanh nghiệp và đội ngũ kỹ thuật.
 • Cả PO và BA đều cần có khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
 • Cả PO và BA đều cần có kiến thức về kinh doanh, công nghệ thông tin.
 • Sự khác biệt:
 • Mục tiêu công việc: Mục tiêu công việc của PO là phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng đồng thời đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu công việc của BA là thu thập, phân tích và phân tích các yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp để xây dựng các giải pháp đáp ứng nhu cầu đó.
 • Công việc cụ thể: Công việc cụ thể của PO tập trung vào việc xác định mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch và đánh giá sản phẩm. Công việc cụ thể của BA tập trung vào việc thu thập, phân tích và phân tích yêu cầu.

Product Owner và Business Analyst là hai vai trò quan trọng, cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau để mang lại thành công cho sản phẩm. PO cần hiểu rõ các yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp. BA cần thu thập, phân tích và phân tích các yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp một cách chính xác để hỗ trợ PO xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Chủ đề chính: #product_owner_và_business_analyst

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn