QCBX là gì?

QCBX - Một khái niệm mới xuất hiện thời gian gần đây trong cộng đồng mạng. Là từ viết tắt của Quần Chúng Bức Xúc.

QCBX - Một khái niệm mới xuất hiện thời gian gần đây trong cộng đồng mạng. Là từ viết tắt của Quần Chúng Bức Xúc. Dùng để ám chỉ một số giang hồ thường đi cùng CSGT với danh nghĩa quần chúng, xử lý người vi phạm không nghe lời vì quá bức xúc

ảnh qcbx,ohay wiki  • Bài liên quan: qcbx, ohay wiki,