QCBX là gì?

QCBX - Một khái niệm mới xuất hiện thời gian gần đây trong cộng đồng mạng. Là từ viết tắt của Quần Chúng Bức Xúc.

1,981
Bình chọn: 1

QCBX - Một khái niệm mới xuất hiện thời gian gần đây trong cộng đồng mạng. Là từ viết tắt của Quần Chúng Bức Xúc. Dùng để ám chỉ một số giang hồ thường đi cùng CSGT với danh nghĩa quần chúng, xử lý người vi phạm không nghe lời vì quá bức xúc

ảnh qcbx,ohay wikiBạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
1
đánh giá tốt

Bài liên quan: qcbx, ohay wiki,