Giang Nguyễn
6 năm trước

Ra mắt đồng hồ Apple iWatch 1.7 và 1.3 inch vào tháng 10

Apple chuẩn bị cho ra mắt một chiếc đồng hồ thông minh có tên "Apple iWatch. Dự kiến sẽ có 2 phiên bản 1.7 và 1.3 inch dành cho nam và nữ và sẽ được bán và

<h2>Apple chuẩn bị cho ra mắt một chiếc đồng hồ th&ocirc;ng minh c&oacute; t&ecirc;n &quot;Apple iWatch. Dự kiến sẽ c&oacute; 2 phi&ecirc;n bản 1.7 v&agrave; 1.3 inch d&agrave;nh cho nam v&agrave; nữ v&agrave; sẽ được b&aacute;n v&agrave;o th&aacute;ng 10 năm nay</h2> <p><img alt="apple iwatch, đồng hồ thông minh" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/apple-iwatch1.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p>Apple đang khẩn trương ho&agrave;n tất những c&ocirc;ng đoạn cuối c&ugrave;ng&nbsp;để ph&aacute;t h&agrave;nh sản phẩm mới Apple iWatch trong v&agrave;i th&aacute;ng tới. &nbsp;iWatch sẽ c&oacute; hai phi&ecirc;n bản k&iacute;ch thước m&agrave;n h&igrave;nh 1,7 inch v&agrave; 1,3 inch. Chiếc đồng hồ th&ocirc;ng minh n&agrave;y cũng chia l&agrave;m 2 kiểu d&aacute;ng cho nam v&agrave; nữ. &nbsp;iWatch c&oacute; k&iacute;ch thước m&agrave;n h&igrave;nh nhỏ hơn kết hợp với m&agrave;u sắc rực rỡ sẽ được d&agrave;nh cho ph&aacute;i nữ.</p> <p><img alt="apple iwatch, đồng hồ thông minh" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/apple-iwatch.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p>Apple iWatch sẽ được trang bị&nbsp;m&agrave;n h&igrave;nh OLED&nbsp;với&nbsp;độ ph&acirc;n giải 320 x 320 pixel sẽ cho người d&ugrave;ng một tầm nh&igrave;n kh&aacute; tốt.&nbsp;Một số nguồn tin cho hay&nbsp;iWatch sẽ c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh cực k&igrave; linh hoạt để cạnh tranh với c&aacute;c thương hiệu đồng hồ th&ocirc;ng minh lớn kh&aacute;c như Motorola, Samsung, LG vv&hellip;&nbsp; Thương hiệu nổi tiếng trong ng&agrave;nh, Samsung cũng đang khẩn trương sản xuất loại đồng hồ th&ocirc;ng minh c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị linh hoạt n&agrave;y v&agrave; dự kiến cũng sẽ ra mắt trong v&agrave;i th&aacute;ng nữa. Apple iWatch c&oacute; thể sẽ được b&aacute;n v&agrave;o cuối th&aacute;ng 9 hoặc đầu th&aacute;ng 10 năm 2014. Ngo&agrave;i Apple, thị trường c&ocirc;ng nghệ cũng tr&ocirc;ng chờ Samsung Galaxy Gear, Motorola Moto 360, SonySmart Watches từ giờ đến cuối năm nay. Apple đ&atilde; thu&ecirc; một nh&agrave; thiết kế ch&iacute;nh của h&atilde;ng Nike để thiết kế chiếc đồng hồ iWatch theo kiểu d&aacute;ng thể thao. Apple iWatch được mong chờ sẽ rất ấn tượng v&agrave; th&ocirc;ng minh như trong h&igrave;nh. Người d&ugrave;ng VN ch&uacute;ng ta sẽ phải chờ đợi v&igrave; Apple iWatch sẽ được đưa v&agrave;o b&aacute;n trong thị trường Ấn Độ trước. Gi&aacute; cả v&agrave; đặc điểm kỹ thuật kh&aacute;c vẫn chưa được tiết lộ.</p>

Chủ đề chính: #apple_iwatch

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn