Rắc rối của cô nàng "nấm lùn".

Các “nấm lùn” thường gặp phải những tình huống bất tiện như không lấy được vật cao, luôn đứng hàng đầu chụp ảnh…. Sau đây sẽ là những bức ảnh đáng yêu về các vấn đề của cô nàng “nấm lùn”

Các “nấm lùn” thường gặp phải những tình huống bất tiện như không lấy được vật cao, luôn đứng hàng đầu chụp ảnh…. Sau đây sẽ là những bức ảnh đáng yêu về các vấn đề của cô nàng “nấm lùn”:

ảnh nấm lùn,cô nàng chân ngắn,chân ngắn,cô nàng nấm lùn,con gái

Vì gương quá cao, chứ không phải mình thấp!!!

ảnh nấm lùn,cô nàng chân ngắn,chân ngắn,cô nàng nấm lùn,con gái

Không lấy được vật trên cao.

ảnh nấm lùn,cô nàng chân ngắn,chân ngắn,cô nàng nấm lùn,con gái

Rời khỏi mặt đất rồi!!!!

ảnh nấm lùn,cô nàng chân ngắn,chân ngắn,cô nàng nấm lùn,con gái

Đây là đầu của mình mà!!!

ảnh nấm lùn,cô nàng chân ngắn,chân ngắn,cô nàng nấm lùn,con gái

Cổ đỏ hết rồi!!

ảnh nấm lùn,cô nàng chân ngắn,chân ngắn,cô nàng nấm lùn,con gái

Phải luôn tìm được vị trí phù hợp do không thể nhìn thấy khi có người khác đứng chắn ở trước.