Rụng răng với loạt ảnh vui mô tả tên các bài hát

Không chừng 'Chỉ là em giấu đi, Chợt là nỗi đau, Dường như ta đã'... được lấy cảm hứng từ đây.

1. Ta hứa sẽ nhận ra

1. Ta hứa sẽ nhận ra,trần thiện kiều,ảnh hài

2. Chỉ là em giấu đi

2. Chỉ là em giấu đi,trần thiện kiều,ảnh hài

3. Như một thói quen

3. Như một thói quen,trần thiện kiều,ảnh hài

4. Tâm sự cùng người lạ

4. Tâm sự cùng người lạ,trần thiện kiều,ảnh hài

5. Tôi ngàn năm đợi

5. Tôi ngàn năm đợi,trần thiện kiều,ảnh hài

6. Dường như ta đã

6. Dường như ta đã,trần thiện kiều,ảnh hài

7. Phía sau một cô gái

7. Phía sau một cô gái,trần thiện kiều,ảnh hài

8. Không yêu đừng nói lời cay đắng

8. Không yêu đừng nói lời cay đắng,trần thiện kiều,ảnh hài

9. Người ấy và tôi em chọn ai

9. Người ấy và tôi em chọn ai,trần thiện kiều,ảnh hài

10. Xin đừng buông tay

10. Xin đừng buông tay,trần thiện kiều,ảnh hài

11. Đau một lần rồi thôi

11. Đau một lần rồi thôi,trần thiện kiều,ảnh hài

12. Đêm thấy ta là thác đổ

12. Đêm thấy ta là thác đổ,trần thiện kiều,ảnh hài

13. Riêng một góc trời

13. Riêng một góc trời,trần thiện kiều,ảnh hài

14. Chợt là nỗi đau

14. Chợt là nỗi đau,trần thiện kiều,ảnh hài

Tác giả bộ ảnh: Trần Thiện Kiều

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây

  • Bài liên quan: trần thiện kiều, ảnh hài,