Sặc nước với clip chế: Không thể tin Nỗi của Tùng Tôm

"Không thể tin nỗi" của CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng trở thành chủ đề nóng cho cộng đồng mạng sáng tác ra những nội dung hài cười ra nước mắt.

1,566
Bình chọn: 0

"Không thể tin nỗi" của CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng trở thành chủ đề nóng cho cộng đồng mạng sáng tác ra những nội dung hài cười ra nước mắt.

Video được team Tùng Tôm và Dũng Kwey Tei thực hiện.

ảnh không thể tin nỗi,nguyễn tử quảng,video chế nguyễn tử quảng,video chế bphone,video chế


Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt