Sài Gòn dưới con mắt đầy sáng tạo của các bạn trẻ

Hẳn không ai là không biết đến những địa danh nổi tiếng của Sài Gon như Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức bà,... nhưng trong loạt ảnh dưới đây Sài Gòn

Hẳn không ai là không biết đến những địa danh nổi tiếng của Sài Gon như Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức bà,... nhưng trong loạt ảnh dưới đây Sài Gòn thật tươi mới dưới con mắt nhìn độc đáo của người trẻ.

Tác giả: Trọng Lee

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo


ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

ảnh sài gòn,sài gòn mới lạ,sáng tạo

(Tsuki - Sưu tầm)