Sáng tạo cùng bóng đèn tái chế

Nhà bạn có bóng đèn cũ, đừng vội vứt chúng đi, hãy cùng Ohay xem bài viết này để cùng sáng tạo với bóng đèn tái chế.

Nhà bạn có bóng đèn cũ, đừng vội vứt chúng đi, hãy cùng Ohay xem bài viết này để cùng sáng tạo với bóng đèn tái chế. Bạn sẽ thấy ngoài công dụng chiếu sáng thì những bóng đèn vứt đi còn có những công dụng ngoài sức tưởng tượng của bạn đấy!

ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế

ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế


ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế

ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế

ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế

ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế


ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế

ảnh bóng đèn,tái chế,sử dụng đồ tái chế,đồ tái chế


Thu Hiền (Sưu tầm)