Sáng tạo muôn màu với nghệ thuật cắt giấy

Nghệ sĩ Nikolai Tolstyh tài tình màu sắc thực tế của lá cây, hoa và cỏ để lên màu cho những loại động vật ông tạo hình từ việc cắt giấy.

Thật tuyệt vời! Sử dụng thế giới thiên nhiên để "tô màu" cho những tác phẩm giấy cắt động vật nghệ thuật. 

Nghệ sĩ Nikolai Tolstyh tài tình màu sắc thực tế của lá cây, hoa và cỏ để lên màu cho những loại động vật ông tạo hình từ việc cắt giấy. 

Chúng ta cùng xem những động vật của ông sinh động như thế nào qua bộ ảnh dưới đây:

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh

ảnh nghệ thuật cắt giấy,Nikolai Tolstyh