Sáng tạo với những logo về động vật có chứa hình ảnh của chúng trong đó.

Để ý một chút, bạn sẽ thấy trong logo chữ "cat" có hình con mèo hay trong logo chữ "bull" có hình con bò...

01. Cat (Mèo)

01. Cat (Mèo),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

02. Frog (Ếch)

02. Frog (Ếch),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

03. Duckling (Vịt)

03. Duckling (Vịt),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

04. Elephant (Voi)

04. Elephant (Voi),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

05. Eagle (Đại bàng)

05. Eagle (Đại bàng),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

06. Owl (Cú mèo)

06. Owl (Cú mèo),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

07. Bull (Bò)

07. Bull (Bò),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

08. Deer (Nai)

08. Deer (Nai),logo,sáng tạo,động vật,thiết kế logo,giải mã logo,logo ấn tượng,thiết kế

Theo digitalsynopsis

Biên soạn: Woody Übermensch - Ohay TV

******************************

Các bài viết khác có thể bạn sẽ thích: