Sao Việt và những phát ngôn gây sốc về TIỀN

Tiền - Thứ dễ dàng nhất để cho người khác thấy rằng bạn giàu có. Khi Sao Việt nói về tiền, họ sẽ nói gì? Sẽ rất sốc khi bạn đọc lại những điều này đấy!

1. Phi Thanh Vân

1. Phi Thanh Vân,Sao Việt,phát ngôn gây sốc,tiền

2. Ngọc Trinh

2. Ngọc Trinh,Sao Việt,phát ngôn gây sốc,tiền

3. Lý Nhã Kỳ

3. Lý Nhã Kỳ,Sao Việt,phát ngôn gây sốc,tiền

4. Angela Phương Trinh

4. Angela Phương Trinh,Sao Việt,phát ngôn gây sốc,tiền

5. Cao Thái Sơn

5. Cao Thái Sơn,Sao Việt,phát ngôn gây sốc,tiền

Vẫn Còn, Click để xem tiếp