Sinh viên tranh cãi nảy lửa về quan hệ giữa giai cấp công nhân và giai cấp vô sản

Những kiến thức chính trị - giai cấp khô khan đôi khi thật khó tiếp thu đối với người học. Vì vậy mới sinh ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các sinh viên về mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và giai cấp vô sản như sau:

,

Sau buổi đi thi về, cả ba sinh viên Tí, Tèo, Tẹo về phòng trọ vô cùng vui vẻ, họ tổ chức đi ăn nhậu để mừng chiến tích bài thi môn chính trị tốt ngoài mong đợi sau những ngày ôn thi vất vả.Trong bữa ăn Tí hỏi:

- Mày trả lời câu 2 thế nào?

Tèo: 

Giai cấp công nhân là lực lượng bóc lột giai cấp vô sản.Câu hỏi quá dễ!

Tí: Mày làm sai rồi, giai cấp vô sản mới là lực lượng bóc lột giai cấp công nhân cơ mà.

Nghe thấy hai thằng nói vậy, Tẹo liền chen vào:

- 2 thằng này sao ngu quá vậy. Giai cấp công nhân và giai cấp vô sản là họ hàng ruột thịt với nhau, sao bóc lột nhau được! ở nước ta giai cấp công nhân xuất thân từ giai cấp vô sản nên chúng liên minh với nhau chặt chẽ lắm nhằm tiêu diệt giai cấp nông dân rõ chưa!

* Chú thích: Giai cấp công nhân và giai cấp vô sản là một.

>>Xem thêm: Mối quan hệ giữa Quang Trung và Nguyễn Huệ

ST: Văn Veo