Smartphone đang hủy hoại thế giới con người

Thời đại công nghệ càng phát triển thì khoảng cách con người càng xa các. Những hình ảnh dưới đây đáng báo động giữa con người với nhau trong thời đại ngày nay

Thời đại công nghệ càng phát triển thì khoảng cách con người càng xa các. Những hình ảnh dưới đây đáng báo động giữa con người với nhau trong thời đại ngày nay

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Con người ngày càng làm ngơ trước hoạn nạn của người khác

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Công nghệ đang dần giết chết hạnh phúc gia đình

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Tình yêu cũng không ngoài smartphone

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Con người chỉ chăm chăm sống trong thế giới ảo mộng

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Hình ảnh gì cũng đưa ra chế giễu được

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Xã hội con người trở nên vô cảm với nhau khi chỉ quan tâm tới Smartphone

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Công nghệ đang hủy hoại tuổi thơ của những đứa trẻ

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Tình yêu Smartphone thay thế cho tình ngoài đời thực

ảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Trí tuệ con người đang bị chi phối bởi công nghệảnh smartphone,thời đại smartphone,thời đại công nghệ,mặt trái của công nghệ,mặt trái của smartphone,suy ngẫm

Mạng xã hội là nơi giãi bày mọi tâm trạng, ngay cả cái chết

Hoàng Trang ( Nguồn ảnh: VTC9)