Sự khác biệt giữa cuộc đời của 2 đứa trẻ giàu và nghèo

Không thể phủ nhận con người thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực cố gắng của bản thân, nhưng cũng chắc chắn một điều, nếu có một xuất phát điểm tốt, cuộc đời của một đứa trẻ

Không thể phủ nhận con người thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực cố gắng của bản thân, nhưng cũng chắc chắn một điều, nếu có một xuất phát điểm tốt, cuộc đời của một đứa trẻ sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều. Họa sĩ Toby Morris khắc họa sự khác biệt số phận của hai đứa trẻ giàu và nghèo qua bộ tranh vẽ.

ảnh sự khác biệt,suy ngẫm,cuộc đời,giàu và nghèo,xuất phát điểm

ảnh sự khác biệt,suy ngẫm,cuộc đời,giàu và nghèo,xuất phát điểm

ảnh sự khác biệt,suy ngẫm,cuộc đời,giàu và nghèo,xuất phát điểm

Huy Nghĩa (Theo Vagabomb)