Sự khác nhau hài hước giữa đầu tháng và cuối tháng

Đầu tháng và cuối tháng có gì khác nhau? Thứ dễ dàng thấy nhất là lương? Hãy xem khi tiền đầy túi và rỗng túi đã dẫn đến những tình huống hài hước thế nào nhé

Đầu tháng tiền đầy ví, cuối tháng không còn một xu

Đầu tháng tiền đầy ví, cuối tháng không còn một xu,đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Đầu tháng là thượng đế, cuối tháng là cái bang

Đầu tháng là thượng đế, cuối tháng là cái bang,đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Đầu tháng rượu ngoại, cuối tháng rượu vang

Đầu tháng rượu ngoại, cuối tháng rượu vang,đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Đầu tháng ăn uống bét nhè, cuối tháng mì gói qua ngày.

Đầu tháng ăn uống bét nhè, cuối tháng mì gói qua ngày.,đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Đầu tháng nhà hàng sang chảnh, cuối tháng quán lề đường

Đầu tháng nhà hàng sang chảnh, cuối tháng quán lề đường,đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Đầu tháng ATM đầy tiền, cuối tháng số dư trả về MO

Đầu tháng ATM đầy tiền, cuối tháng số dư trả về MO,đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Đầu tháng bảnh bao, cuối tháng như người rừng =))

Đầu tháng bảnh bao, cuối tháng như người rừng =)),đầu tháng,cuối tháng,sự khác nhau,tiền lương

Còn gì khác nhau nữa không nhỉ?

Ảnh: Facebook Artohlic Design

Việt hóa: Uplevo